Rollen van de betrokken partijen

Verzekeraar
Rol: risicodrager
Degene die volmacht in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) geeft aan de gevolmachtigde agent om voor zijn rekening overeenkomsten van schade-, levens- en/of (natura-) uitvaartverzekeringen te sluiten en te beheren.
Gevolmachtigde agent
Rol: polisopmaak en schadebehandeling namens verzekeraar
Een financiële dienstverlener met een volmacht in de zin van de Wft van een of meer verzekeraars om overeenkomsten van schade-, levens- en/of (natura-) uitvaartverzekeringen voor rekening van de verzekeraar te sluiten en te beheren.
Bemiddelaar
Rol: Bemiddelt in de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst tussen de gevolmachtigde en de verzekeringnemer
Een financiële dienstverlener die als tussenpersoon zijn beroep of bedrijf maakt van het tot stand brengen van overeenkomsten van schade-, levens- en/of (natura-) uitvaartverzekeringen en/of het beheren daarvan tussen de verzekeringnemer en de aanbieder in de zin van de Wft.
Wegtransport optimaal verzekerd, Een groot genot.
Calandstraat 28 | 3316 EA Dordrecht | Postadres: Postbus 3027 | 3301 DA Dordrecht | Telefoon: +31 (0)88 1002600 | info@abw.nl