Ons kantoor

De adresgegevens van ons kantoor zijn:
ABW Volmacht BV
Calandstraat 28
3316 EA Dordrecht

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12020059.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Aard van dienstverlening

Ons kantoor heeft de vergunning als gevolmachtigde in:

  • Schadeverzekeringen
  • Zorg- & Inkomensverzekeringen

In kernwoorden omschrijven wij onze dienstverlening als volgt:

  • Acceptatie van het verzekeringsvoorstel van de bemiddelaar
  • Registratie en beheren van de polis
  • In behandeling nemen van ontstane schade’s

Vakbekwaamheid

Conform regelingen in de wet en toezichthouder AFM dienen medewerkers die klanten adviseren over financiële producten te beschikken over een zgn. Wft-diploma.

In dit kader hebben we binnen ABW de beleidslijn dat alle medewerkers met klantcontact beschikken over minimaal het diploma Wft-Schade en indien hun functie dat vraagt Wft-Inkomen.

Daarnaast dienen medewerkers met inhoudelijk klantcontact ‘permanent actueel vakbekwaam’ te zijn. Dit betekent dat alle klantmedewerkers altijd op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op hun vakgebied.

Medewerkers worden bij aanstelling hierop getoetst en vervolgens is vakbekwaamheid een jaarlijkse toetsingsgrond.

Klanttevredenheid

Door het jaar heen meten wij de kwaliteit van onze dienstverlening. Enerzijds is dit gebonden aan een afspraak met onze belangenbehartiger. Anderzijds biedt dit de kans onze dienstverlening naar een hoger plan te brengen. De vragen zijn met name afgestemd op de dienstverlening in het kader van schade-afwikkeling. Klanten beoordelen dit in de afgelopen jaren als volgt:

  • 2022: 7,9
  • 2021: 7,8
  • 2020: 8,1

Doorbelaste of in rekening te brengen kosten voor distributie:

Afgifte pakketpolis€ 5,00
Afgifte losse polis€ 5,00
ProlongatieGeen
Mutatie of wijziging van een pakket€ 5,00
Mutatie of wijziging van een losse polis€ 5,00
Print- of PDF kostenGeen
Porto- of verzendkostenGeen
Aanmaningskosten 1e herinneringGeen
Aanmaningskosten 2e herinneringGeen
Royementskosten€ 5,00

Kwaliteitsgarantie

  • Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA).
  • ABW voldoet aan de normen en regels van de NVGA en daarmee is de hoge kwaliteit van onze dienstverlening voor u gewaarborgd

Wij hebben kwaliteit dan ook hoog in het vaandel staan!

Beloningsbeleid

Het beleid van onze ondernemingen is gericht op de lange termijn relatie met en belangen van onze klanten. Om dit te realiseren is het van belang dat wij beschikken over goed gekwalificeerde en betrokken medewerkers.

Ons beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het bijdraagt aan het bevorderen, aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers niet worden geprikkeld door de beloning tot het onzorgvuldig behandelen van klanten. Daarom ontvangen onze medewerkers uitsluitend een vast salaris.

Artikel 1:120 lid 2 Wft is op onze onderneming niet van toepassing.