Premiebetaling

Betalen van premie
De premie voor een verzekering moet worden betaald, voordat de verzekering ingaat of wordt verlengd. Wij kunnen deze premie van uw bankrekening afschrijven of u maakt de premie zelf over. Dit hangt ervan af welke afspraken wij samen hebben gemaakt. U kunt ook zelf een keuze maken uit de betaaltermijn, per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar. Wilt u per maand betalen, dan gaat dat altijd via automatische incasso. Bij wagenpark contracten kan er alleen gekozen worden om per kwartaal te betalen.

Incasseren van de premie lukt niet
Het kan gebeuren dat u op het moment van onze afschrijving onvoldoende saldo op uw bankrekening hebt staan om de incasso uit te voeren of dat wij niet over jouw juiste bankrekeningnummer (IBAN) beschikken. Wij zullen in dat geval nog een keer proberen om de incasso uit te voeren. Dit is ongeveer twee weken na onze eerste poging. Lukt het dan nog niet om de premie af te schrijven, dan sturen wij u een bericht dat u de premie zelf aan ons over moet maken. Lukt het ons regelmatig niet om een premie automatisch te incasseren, dan beëindigen wij de automatische incasso en ontvangt u in het vervolg van ons een nota. U moet vanaf dat moment de premie zelf aan ons overmaken. Als u dit niet tijdig doet, dan volgt de werkwijze, zoals staat opgenomen bij ‘U vergeet te betalen’. Betaalt u per maand, dan zetten wij de verzekering om naar premiebetaling per kwartaal.

U vergeet te betalen
Ook kan het gebeuren dat u vergeet om de premie te betalen. U ontvangt van ons altijd eerst een herinnering. In deze herinnering is een termijn opgenomen, waarbinnen u alsnog kunt betalen. Betaalt u dan nog steeds niet, dan kan de dekking van de verzekering worden geschorst. Dat betekent dat u nog wel verplicht bent om de premie te betalen, maar dat u geen dekking meer op de verzekering hebt.

Vervolgens ontvangt u van ons een aanmaning. U krijgt van ons dan nog een laatste kans om de premie te betalen. Doet u dat nog steeds niet binnen de aangegeven termijn, dan kunnen wij de verzekering beëindigen en de incasso overdragen aan ons incassobureau.

Betaalt u de premie alsnog, dan gaat de dekking weer in op de dag nadat wij de premie van u hebben ontvangen.

U kunt niet betalen
Het kan ook voorkomen dat u onvoldoende saldo hebt om de premie te betalen. Neem in dat geval zo snel als mogelijk contact met ons op om een betalingsregeling af te spreken.

Als u problematische schulden hebt, dan is verstandig om dit zo als snel mogelijk aan ons te melden. In dat geval zullen wij u adviseren contact op te nemen met de Schuldhulpverlening van de gemeente waarin u woont.

Als u geen contact met ons opneemt of u komt de afspraken van de betalingsregeling niet na, dan volgt de werkwijze, zoals staat opgenomen bij ‘U vergeet te betalen.’