Schadebehandeling

Als u schade heeft, is dit natuurlijk erg vervelend, maar wij zullen ons best doen om dit zo goed en snel mogelijk op te lossen.

Schadebehandeling in 5 stappen

Stap 1: U meldt de schade
U meldt de schade bij uw tussenpersoon. Ook kan het zijn dat de tegenpartij deze rechtstreeks meldt bij ons.

Om de schade snel in behandeling te kunnen nemen vragen wij alle relevante informatie in te sturen. Voor een motorrijtuigenschade is een door beide partijen ondertekend schadeformulier hierbij de basis, maar ook foto’s, offerte of een schaderaming, getuigenverklaring of politierapport zijn belangrijk om een eerste beoordeling te kunnen doen.

Heeft u een overige schade (bijv. AVB, Transport, Inventaris/Goederen, Opstal) dan inventariseren we graag samen met u of uw tussenpersoon welke noodzakelijke informatie nodig is om de schade in behandeling te nemen.

Stap 2: Wij bevestigen uw schade
U of uw tussenpersoon ontvangt binnen 3 werkdagen na uw melding een bevestiging van uw schade met een schadenummer. Eventueel noodzakelijke stukken vragen wij (alsnog) op.

Stap 3: Wij beoordelen uw schade
Wij beoordelen uw schadesituatie in relatie tot de dekking op uw verzekeringspolis. Hiervoor kan het zijn dat aanvullende vragen of stukken nodig zijn; ook kan het zijn dat een schade-expert wordt ingeschakeld. In de beoordeling wordt ook betrokken of de schade verhaalt kan worden op een tegenpartij.

Als de schade naar onze mening niet onder de dekking valt van uw verzekering, dan zullen wij dit transparant en met redenen omkleed aan u of uw tussenpersoon melden.

Stap 4: Indien verzekerd betalen wij de schade uit
Wij vergoeden de schade onder aftrek van het geldende eigen risico. Dit doen we binnen 14 dagen nadat de beoordeling is afgerond.

Stap 5: Wij verhalen eventueel uw schade op een tegenpartij
Bent u Volledig Casco verzekerd en is de tegenpartij aansprakelijk? Dan betalen wij uw schade onder aftrek van het geldende eigen risico en verhalen deze op de tegenpartij.

Bent u WA of Beperkt Casco verzekerd en heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan geven wij uw schademelding door aan de rechtsbijstandsverzekeraar.
Heeft u geen rechtsbijstandsverzekering, dan wordt aan uw tussenpersoon doorgegeven dat de schade verhaalbaar is, maar niet onder de beperkt casco van uw motorrijtuigenverzekering valt.