Dienstverleningsdocumenten

Het dienstverleningsdocument (DVD) is een standaarddocument dat de bemiddelaar voorafgaand aan de dienstverlening aan klanten moet verstrekken. Dit is het geval bij advies of bemiddeling in producten die onder het provisieverbod vallen, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.