Verzekeringen


Wij vinden het belangrijk dat u in één oogopslag de belangrijkste kenmerken van een verzekering ziet. Wat is wel en wat is niet verzekerd? Voor wie is de verzekering bedoeld? Wat wordt er vergoed? Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen? De antwoorden op deze vragen staan in de Verzekeringskaart; daarnaast is per maatschappij en onderliggend verzekeringsproduct een Doelgroepbeschrijving toegevoegd.

Verzekeringskaarten hebben juridisch niet dezelfde waarde als polisvoorwaarden, daarom zijn de kaarten uitsluitend informatief. U kunt aan de inhoud ervan dan ook geen rechten ontlenen.

Aan de hand van de Verzekeringskaart en de Doelgroepbeschrijving kunt u beoordelen of dit voor u de juiste verzekering is. We maken onderscheid in verzekeringskaarten voor Bedrijfsmatige en voor Particuliere verzekeringen.