Schadebehandeling uitkering ziekengeld

Indien u een zieke werknemer heeft, is dit natuurlijk erg vervelend. In samenwerking met u, de aangesloten arbodienst en uw tussenpersoon zullen we proberen de verzuimduur zo kort mogelijk te houden. Let op: deze pagina geeft een verkorte samenvatting van het proces. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Schadebehandeling in 4 stappen

Stap 1: U meldt de ziekmelding binnen 48 uur aan ABW Volmacht
U meldt de ziekmelding bij ons. Dit kan met uw inloggegevens op deze pagina via de knop “Verzuim melden”. Door middel van een koppeling met de aangesloten arbodienst is de ziekmelding dezelfde dag bekend bij de arbodienst waarna zij starten met de arbobegeleiding.

Stap 2: Wij beoordelen het recht op uitkering van het ziekengeld (loondoorbetalingsverplichting)
Om te beoordelen of u recht heeft op ziekengeld bekijken we of u conform de polisvoorwaarden voor de loondoorbetalingsverplichting verzekerd bent, de ziekmelding onder de dekking van uw verzuimverzekering valt en er is voldaan aan de Wet verbetering Poortwachter.

Stap 3: Wij betalen de schade uit (indien verzekerd)
Is er dekking conform de polisvoorwaarden? Dan vergoeden wij het ziekengeld aan u. Indien de ziekmelding uw eigen risico in dagen overschrijdt, dan berekenen wij maandelijks achteraf het ziekengeld, accorderen dit en maken de uitkering zo spoedig mogelijk aan u over. Nadat wij akkoord hebben gegeven kunt u de uitkeringsspecificatie terugvinden in de verzuimapplicatie. Bent u het niet eens met de vaststelling van het berekende ziekengeld? Neem dan contact met ons op via verzuim@abw.nl of bel 088 – 100 26 50.

Stap 4: Wij verhalen eventueel het uitgekeerde ziekengeld op een tegenpartij
Is er sprake van een mogelijkheid tot regres dan verzoeken wij u dit aan ons te melden. ABW heeft verschillende mogelijkheden met partijen om de (netto)loonkosten en redelijk gemaakte re-integratiekosten eventueel te verhalen op de aansprakelijke derde. Om te bepalen of het mogelijk is de loonkosten van de zieke werknemer te verhalen, is het nodig dat de werkgever de juiste informatie verstrekt. Er moet bewezen worden dat de schade aantoonbaar is toegebracht door een andere persoon (of dier). Ook moet de arbeidsongeschiktheid een direct gevolg zijn van de actie van de andere persoon.

Wanneer een werknemer niet wil meewerken aan regres dan houdt het helaas op. Wij als verzekeraar of gevolmachtigde hebben een overeenkomst met de werkgever. Hiermee is de werknemer geen partij waarmee wij direct een verbintenis hebben. Daarom kan er alleen aan de werknemer gevraagd worden of hij/zij wil meewerken. Dwingen is niet mogelijk. Wanneer regres plegen te diep zou ingrijpen op de privacy van de werknemer wordt dit afgeraden.