Contact

Wijzigingen naar aanleiding van maatregelen overheid

De gezondheid van onze klanten en medewerkers staat voorop. Daarom volgen wij de corona richtlijnen van de overheid. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Bezoek van ons kantoor is niet mogelijk. Er worden zo min mogelijk afspraken gemaakt bij klanten en relaties, behalve als dat echt niet anders kan.

Openingstijden en bereikbaarheid

Onze openingstijden zijn, op werkdagen, van 8.30 uur tot 17.00 uur en wij zijn bereikbaar onder telefoonnummer 088 – 100 26 00 (lokaal tarief).

Bij het kiezen van dit telefoonnummer komt u in een keuzemenu. Dit kent de volgende opties:

1 – vragen over een nieuwe verzekering of een wijziging op een bestaande verzekering
2 – bij vragen over een schade of een schade-uitkering
3 – vragen voor onze financiële administratie
4 – overige vagen
9 – u hoort nogmaals het keuzemenu

Maakt u geen keuze, dan wordt u automatisch doorverbonden met onze telefoniste.

Na 17.00 uur en in het weekend schakelt ons telefoonnummer door naar onze 24/7 bereikbaarheidsdienst. In geval van calamiteiten kan deze medewerker u helpen.

Wilt u ons schriftelijk benaderen, dan kunt u mailen met volmacht@abw.nl.

Reactietermijnen

Uw schriftelijke correspondentie beantwoorden wij binnen 14 werkdagen na ontvangst.

Dit geldt voor:

  • Het beantwoorden van uw vragen over bestaande en nieuwe verzekeringen;
  • Het accepteren van nieuwe verzekering;
  • Het wijzigen en opzeggen van bestaande verzekeringen;
  • Het verstrekken van verzekeringstechnische opgaven en documenten;

Indien wij door omstandigheden niet aan deze termijn kunnen voldoen, zullen wij u hier schriftelijk van op de hoogte stellen.

Onze reactie termijnen gelden niet voor de totale doorlooptijd van het proces. De reactietermijnen hebben betrekking op ons eerste – inhoudelijke – antwoord. Als er om aanvullende gegevens wordt gevraagd en daar volgt een reactie op, dan gaat de reactietermijn opnieuw in. Gerekend vanaf de datum waarop de reactie van de klant door ons is ontvangen.