Disclaimer

De informatie verstrekt door ABW Volmacht op deze website en andere communicatiekanalen dient uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden. Wij streven naar het verstrekken van nauwkeurige en actuele informatie, maar kunnen niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Het gebruik van de verstrekte informatie is geheel op eigen risico.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op de verstrekte informatie, links naar andere websites of enige technische storingen.

Houd er rekening mee dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website eigendom zijn van ABW Volmacht of zijn opgenomen met toestemming van de relevante eigenaar. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te kopiëren, wijzigen, verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken zonder onze schriftelijke toestemming.

We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website en deze disclaimer op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via 088 100 26 60 of mail naar volmacht@abw.nl.

Meer weten?

Bel Direct!
+31 (0)88 100 26 60