Verzuim

Welkom op de pagina waar u voor uw medewerkers het verzuim kunt registreren en monitoren. Heb je een medewerker in een reïntegratietraject, dan kan je via jouw gekoppelde Arbodienst de status inzien.