Ontdek wat ons uniek maakt

Terug

Over ABW Volmacht

Welkom bij het volmachtbedrijf van ABW. ABW is gespecialiseerd in het verzekeren van de logistieke sector, met name het wegtransport. Binnen het volmachtbedrijf is dan ook de expertise aanwezig die nodig is om de bemiddelaars in deze sector goed van dienst te zijn. Doorlopende monitoring van de risico’s maakt dat adviezen en schadeafwikkeling in goede handen zijn.

Meer informatie over de werking van de gevolmachtigd agent kunt u lezen in onze Volmachtbrochure.

Rollen van de betrokken partijen

Voor een goed begrip van de assurantiebranche is het onderscheid tussen de diverse betrokken partijen van belang. Hierbij steunen we op afspraken binnen het verbond van verzekeraars en vastgelegd in het Protocol Volmacht
We herkennen de rollen van verzekeraar, gevolmachtigd agent en bemiddelaar. 

Verzekeraar

De verzekeringsmaatschappij staat aan het hoofd van de bedrijfskolom. In de zin van de Wet op het financieel toezicht (wft) is zij aanbieder en geeft de verzekeraar een volmacht af aan de gevolmachtigd agent om voor haar rekening overeenkomsten van schade- en/of levensverzekeringen te sluiten en te beheren. Hiermee vervult de verzekeraar de rol van risicodrager.

Gevolmachtigde agent

De gevolmachtigd agent mag voor rekening van de verzekeraar schade- en/of levensverzekeringen sluiten en beheren. Dit doet zij als financiële dienstverlener met een volmacht uit hoofde van de Wft. De gevolmachtigd agent vervult hierbij de rol namens de verzekeraar om de polissen op te maken en de schades te behandelen.

Bemiddelaar

Een financiële dienstverlener die als tussenpersoon of bemiddelaar zijn beroep of bedrijf maakt van het tot stand brengen van overeenkomsten van schade- en/of levensverzekeringen. Vervolgens vervult de bemiddelaar een rol bij het beheren van deze polissen tussen de verzekeringnemer en de aanbieder in de zin van de Wft. 

Verzekeringnemer

Aan het einde van het verzekeringstraject bevindt zich de klant, de verzekeringnemer. De verzekeringnemer is doorgaans de premiebetaler en is de contractpartij van de verzekeraar. De verzekeringnemer bezit alle rechten die voortkomen uit de verzekeringsovereenkomst.

Volmachtgevers

De volgende verzekeraars hebben aan ABW Volmacht een volmacht verleend:

 • Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.
 • ASR Schadeverzekering N.V.
 • MS Amlin Insurance SE
 • Arag SE Nederland
 • DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V.

Bemiddelaars

ABW Volmacht werkt voornamelijk voor het eigen bemiddelingsbedrijf ABW. Het is ook voor andere bemiddelaars mogelijk om zich aan te sluiten op de diensten van ABW Volmacht. Hieronder is een opsomming van de bemiddelingsbedrijven die zijn aangesloten bij ABW Volmacht.

 • ABW te Dordrecht
 • Automotive Insurance Nederland te Nijkerk
 • Boveko Bedrijfsverzekeringen te Dalem
 • Alpina Westland te De Lier
 • PAM Assurantie bemiddeling te Zwijndrecht
 • GHW te Nijmegen
 • Adviesgroep De Vogel te Ouddorp
 • Boidin Assurantiën te Terneuzen
 • Truckpolis.nl te Buren
 • Peters Assurantiën te Ingen

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact op

+31 (0)88 100 26 60 volmacht@abw.nl