Ons fraudebeleid

Voor een goede relatie tussen jou en ons is vertrouwen de basis. We gaan ervan uit dat onze klanten de waarheid vertellen. Helaas blijkt uit verschillende onderzoeken dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen door fraude te plegen. Ook blijkt uit dezelfde onderzoeken dat veruit de meeste klanten vinden dat we verzekeringsfraude hard moeten aanpakken. Dat is logisch, want hoe meer fraude er gepleegd wordt, hoe hoger de premie wordt. Dat willen wij graag voorkomen. Daarom kijken we bij schadeclaims en bij verzekeringsaanvragen of deze terecht en juist zijn.

We gaan na met wie wij een (mogelijke) overeenkomst aangaan

Bij de aanvraag van een verzekering gaan we na met wie we een (mogelijke) overeenkomst aangaan. We controleren altijd jouw identiteit. Ook controleren we de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende van een verzekering of financiële dienst. Dit doen we opnieuw wanneer we een schadeclaim uitbetalen. We controleren dan ook of iemand op een sanctielijst staat.

Wat verstaan we onder fraude?

Fraude is ‘het doelbewust benadelen van de verzekeraar in het voordeel van de fraudeur of een andere persoon’. Hierbij geeft de fraudeur dan een foute voorstelling van zaken om bijvoorbeeld een verzekering te kunnen sluiten of een hogere uitkering te krijgen dan waar hij recht op heeft. Je kunt daarbij denken aan:

Het niet eerlijk opgeven van informatie, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een verzekering;
Het niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd;
Het veranderen van bedragen op nota’s of meer declareren dan de daadwerkelijke schade;
Een afgewezen schade nogmaals indienen, met een ander verhaal;
Opzettelijk schade veroorzaken en doen alsof het een ongeluk was;
Een letselschade voorwenden of een letsel overdrijven.
Voorkom misverstanden

Voorkom fouten en onduidelijkheden. Weet je bijvoorbeeld bij het invullen van een formulier niet goed wat we bedoelen met een bepaalde vraag? Neem dan contact met ons of met je verzekeringsadviseur op. Dit geldt ook wanneer je bijvoorbeeld niet goed weet op welke manier je moet handelen bij een schademelding, of als je niet weet welke informatie je moet verstrekken bij het indienen van een schadeclaim. Door even te bellen met je adviseur of met ons voorkomen we samen misverstanden.

Hoe sporen we fraude op?

Bij het accepteren van een verzekering en bij het behandelen van een schadeclaim voeren we een aantal controles uit. Daarbij kan het soms noodzakelijk zijn om nader onderzoek te verrichten. We moeten ons daarbij houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van fraude. Als we vermoeden dat er sprake is van fraude, informeren we de verzekeraar. De verzekeraar zal het onderzoek dan van ons overnemen.

Welke maatregelen treffen we bij fraude?

Als de verzekeraar vaststelt dat er fraude is gepleegd, nemen we maatregelen zoals:

  • De schade niet vergoeden;
  • De gemaakte onderzoekskosten en de al uitbetaalde schadebedragen terugvorderen;
  • Alle lopende schadeverzekeringscontracten en eventuele andere contracten opzeggen;
  • In de toekomst geen contracten meer met je aangaan. Deze uitsluiting kunnen we uitbreiden tot alle verzekeraars waarvan we een volmacht hebben;
  • De fraude met je persoonsgegevens opnemen in ons interne incidentenregister;
  • Het melden van je persoonsgegevens aan Stichting CIS. Verzekeraars kennen ter voorkoming en bestrijding van fraude een Waarschuwingssysteem via de Stichting CIS. Persoonsgegevens worden door aangesloten verzekeraars in dit systeem opgenomen en geraadpleegd. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Kijk voor meer informatie op www.stichtingcis.nl;
  • Melden van desbetreffende persoonsgegevens bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars;
  • Aangifte bij de politie.

Welke maatregelen we nemen hangt af van de ernst en omvang van het fraudegeval.

Terugvorderen kosten bij fraude

Voor de interne onderzoekskosten geldt bij schadeclaims een standaard schadevergoeding van € 532. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Bovenop het standaardbedrag kan SODA namens de verzekeraar ook overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Daarnaast kunnen we, als er bij het aanvragen van een verzekering sprake is van fraude, interne kosten ad. € 101,- in rekening brengen. Meer informatie over SODA vind je op www.so-da.nl.

Fraude melden?

Als je vermoedt dat een verzekerde of een andere relatie fraudeert, kun je dit aan ons melden. Je informatie komt op deze manier rechtstreeks bij onze fraude contactpersonen terecht. Onze fraude contactpersonen gaan vanzelfsprekend zorgvuldig om met je informatie. Meer hierover lees je in onze privacyverklaring.

Als je fraude liever anoniem wilt melden, bel dan met Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 7000.

Heb je vragen?

Stel ze gerust aan één van onze medewerkers.

+31 (0)88 100 26 60 volmacht@abw.nl