Terug naar dienstenwijzer

Klachtenprocedure

Uiteraard doen we ons best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als je echter niet tevreden bent, vragen we je dit direct aan ons te laten weten. We zullen jouw klacht als volgt behandelen:

Definitie klacht

Een klacht is een formele uiting van ongenoegen over een geleverde dienst of een behandeling die je hebt ervaren tijdens het contact met ons bedrijf. Voorbeelden van klachten zijn bijvoorbeeld: onjuist advies, onjuiste informatie verstrekken, lange afhandeltermijnen van een verzoek om informatie, enzovoort. Dit wordt bekeken vanuit jouw perspectief.

Behandeling van klachten

De directie onderzoekt de klacht, eventueel in overleg met jou en de betrokken medewerker(s). Binnen twee weken na ontvangst van de klacht neemt de directie een standpunt in met betrekking tot de ingediende klacht en stelt jou hiervan gemotiveerd op de hoogte (dit kan zowel in een persoonlijk gesprek als schriftelijk).

Klachteninstituut

Als een oplossing niet binnen de mogelijkheden ligt, wijzen we je erop dat je de klacht kunt indienen bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl):

KiFiD Postbus 93257 2509 AG Den Haag

Bemiddeling door het Klachteninstituut is gratis. Ook de behandeling van de klacht door de Geschillencommissie is gratis. Er zijn echter kosten van toepassing als je in beroep gaat tegen een uitspraak van de Geschillencommissie. Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van Kifid.

Volmachten

Klachten met betrekking tot een polis in een van onze volmachten worden, bij melding aan het Klachteninstituut, overgedragen aan de betrokken volmachtgever/poolleader.

Dossiervorming

Klachten worden gearchiveerd.

Indienen van klachten

Als de klacht schriftelijk of per e-mail wordt ontvangen, wordt deze direct doorgegeven aan de directeur. Klachten die telefonisch of mondeling worden ontvangen, worden ingevuld op een Klachtenformulier en direct overgedragen aan de directie voor verdere afhandeling. De directie beoordeelt de klacht en zorgt ervoor dat de behandeling van de klacht binnen 2 werkdagen na ontvangst wordt bevestigd aan jou (bevestigingsbrief).

Heb je onverhoopt een klacht?

Neem dan contact op met één van onze medewerkers.

+31 (0)88 100 26 60 volmacht@abw.nl