Wijze van betalen van de premie

Voordat je verzekering ingaat of wordt verlengd, dien je de premie te betalen. Deze betaling kan plaatsvinden via automatische afschrijving van je bankrekening of door zelf de premie over te maken, afhankelijk van de vooraf gemaakte afspraken. Daarnaast heb je de keuze om de premie maandelijks, per kwartaal of jaarlijks te voldoen. Bij maandelijkse betalingen verloopt dit altijd via automatische incasso.

Op tijd betalen

Na ontvangst van de factuur heb je een respijttermijn van 30 dagen om deze te betalen. Indien deze termijn verstrijkt, ontvang je een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen alsnog de premie te voldoen. Bij aanhoudend uitblijven van de betaling ontvang je een tweede herinnering met het verzoek tot directe betaling.

Gevolgen van niet op tijd betalen

De polisvoorwaarden bepalen dat na 14 dagen zonder betaling de dekking vervalt. Gedurende deze periode zijn er geen rechten aan de verzekering verbonden, en eventuele schadekosten zijn voor eigen rekening. De dekking wordt hersteld een dag nadat de volledige premie is ontvangen. Gedurende de tussenliggende periode is er geen dekking en wordt deze niet hersteld.

Het niet (tijdig of volledig) betalen van de premie kan leiden tot beëindiging van de verzekering. In dat geval dien je dit te melden bij het afsluiten van een nieuwe verzekering. Niet tijdig melden kan problemen veroorzaken bij het afsluiten van een nieuwe polis, en in sommige gevallen kunnen verzekeraars weigeren een nieuwe polis af te sluiten.

Bij het verstrijken van de aanmaningstermijn zonder betaling kan een incassoprocedure worden gestart. De kosten van deze procedure zijn voor eigen rekening, en onze incassopartner informeert je hierover.

Alternatieve betalingsmogelijkheden

In overleg is het mogelijk om alternatieve betalingsmogelijkheden te verkennen, zoals het gebruik van een andere betaalmethode of het aanpassen van de betalingstermijn. Indien gewenst, is er de mogelijkheid tot aanpassing van de dekking. Hieraan zijn echter gevolgen verbonden, waarover wij je graag informeren wanneer je hiervoor kiest. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Problemen met betalen?

Heb je problemen met het betalen van de premie? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Samen kunnen we naar een oplossing zoeken. Raadpleeg ook het protocol bij betalingsachterstanden (klik hier) voor meer informatie.

Indien je als particulier kampt met problematische schulden, is het verstandig dit direct aan ons te melden. In dat geval adviseren we je contact op te nemen met de Schuldhulpverlening van de gemeente waarin je woont.

Als je geen contact met ons opneemt of je komt de afspraken van de betalingsregeling niet na, dan volgt de werkwijze, zoals staat opgenomen bij 'Je vergeet te betalen'.